Wykaz sołtysów gminy Daszyna wybranych na kadencję 2019 - 2024
Lp. Imię i Nazwisko Sołectwo
1. Maria Cieślińska Daszyna
2. Jan Gąsiorowicz Drzykozy
3. Krzysztof Gąsiorowicz Gąsiorów
4. Katarzyna Kamińska Jabłonna
5. Grzegorz Rosiak Jacków
6. Beata Malarska Jarochów
7. Andrzej Pietrzykowski Jarochówek
8. Małgorzata Szczepanik Koryta
9. Renata Krokos Łubno
10. Krzysztof Budka Mazew Kolonia
11. Anna Kaczmarek Nowy Sławoszew
12. Tadeusz Kaczmarek Stary Sławoszew
13. Jadwiga Krysztofiak Upale
14. Michał Bawej Osędowice
15. Mariusz Witkowski Nowa Żelazna
16. Wiesław Sikorski Stara Żelazna
17.  Andrzej Olesiński  Rzędków
18.  Jan Walczak  Mazew
19.  Kazimiera Matusiak  Krężelewice
20.  Elżbieta Żurawicz  Siedlew