Wójt Gminy Daszyna Zastępca Wójta
Zbigniew Wojtera Zbigniew Cywiński
Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy
Mariusz Gralewski Sylwia Walczykowska