Zespół folwarczny

Koryta to miejscowość położona na południowy-zachód od Daszyny, a 600 m od krajowej drogi nr 91 Łęczyca-Krośniewice.

Na początku XX w. (przed 1912r.) stały się własnością Henryka Schlossera. W Korytach znajdował się zespół folwarczny, pochodzący z końca XIX w., a składający się z trzech części, oddzielonych od siebie drogą. Najstarszymi budynkami w zespole były: dom rządcy i dom robotników folwarczanych. Nieco później, lecz również w XIX w. wybudowano spichlerz i gorzelnię, po której zostało już tylko wspomnienie.

Niewielki park w kształcie litery L z poczatku XX w. zachował się tylko w formie szczątkowej, nie posiada też ochrony prawnej.

Po 1945r. Koryta stały się własnością Agencji Rolnej Skarbu Państwa, później należały do Spółki Cywilnej "Rol" Koryta z gorzelnią, a obecnie teren po dawnym PGR należy do osoby prywatnej.