Dom Pomocy Społecznej w Drzykozach już na ukończeniu. Niebawem projekt realizowany przez Gminę Daszyna zostanie oddany do użytku

b2ap3_thumbnail_16

Dom Pomocy Społecznej w Drzykozach już na ukończeniu. Niebawem projekt realizowany przez Gminę Daszyna zostanie oddany do użytku.

Projekt nosi nazwę „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu". Inwestycja niebawem zostanie oddana do użytku. Trwają ostatnie prace wykończeniowe.

Przedmiotem projektu jest adaptacja i rozbudowa budynku w Drzykozach w celu utworzenia Ośrodka Wsparcia społecznego dla osób starszych w Drzykozach Gmina Daszyna.

Głónym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych - terapeutyczno - opiekuńczych dla osób starszych oraz ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego.Celem projektu jest również wzrost zatrudnienia z tytułu przejęcia funkcji opieki dziennej i stałej nad osobami starszymi poprzez planowany ośrodek wsparcia.

Władze Gminy Daszyna stawiają na rozwój potencjału społecznego wskazanego obszaru. W tym celu od dłuższego czasu planują i podejmują się realizacji zadań logicznie ze sobą powiązanych, bowiem kompleksowość realizowanych inwestycji jest gwarantem osiągnięcia zamierzonych celów.

Inwestycja przewiduje wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji i rozbudowy istniejącego obiektu w Drzykozach nr 7 w celu przystosowania go do pełnienie funkcji nowoczesnego, kompleksowego Ośrodka Wsparcia społecznego dla osób starszych oraz utworzenie w związku z tym 70 nowych miejsc pracy. Przyjęta ilość personelu pozwoli na spełnienie najwyższych standardów jakościowych.

W całym budynku Usług Pomocy Społecznej w Drzykozach przewidziano pokoje opieki na pobyt stały dla 30 osób i pobyt dzienny w nowej dobudowanej części dla 50 osób. W całym budynku znajdować się będzie 34 pokoje z czego 18 pokoi dla pobytu stałego i 16 pokoi dla pobytu dziennego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Całkowita wartość to 8 905 797,14 zł. Kwota dofinansowania 5 698 777,99 zł.

Zobacz zdjęcia z realizacji projektu: