Kadencja 2018 - 2023
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Beata Malarska Przewodniczący
2. Jarosław Kiński Wiceprzewodniczący
3.  Robert Modrzyński Wiceprzewodniczący
4. Czesław Bartniak Radny
5. Anna Błaszczyk Bawej Radny
6.  Krzysztof Budka  Radny 
7. Marek Chwiałkowski Radny
8. Tadeusz Dymny Radny
9. Bogusława Kaganiec Radny
10. Stanisław Kamiński Radny
11. Dariusz Kowalczyk Radny
12. Renata Krokos Radny
13. Anna Łuczak Radny
14. Marzena Słomczyńska Radny
15. Barbara Tomczak Radny