Zakwaterowanie dla uchodźców z Ukrainy

Kopia Zakwaterowanie dla uchodźców z Ukrainy

Na terenie Gminy Daszyna zakwaterowano uchodźców z Ukrainy w następujących obiektach gminnych:

• Drzykozy 7 (budynek po byłej szkole)
• Walew 28 (laboratorium)

Na podstawie Polecenia Wojewody Łódzkiego w 2022 r. Nr ZK-II.6333.188.2022, Wójt Gminy Daszyna podpisał Umowę Nr WBiZK/301/2023, na mocy której wydatkowano 311.946,98 zł.